ประเภทกล้องวงจรปิด

ประเภทกล้องวงจรปิด

หากจะแบ่งกล้องเป็นประเภท คงแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับจะใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะขอแบ่งประเภทกล้องตามที่ได้พบ ซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่กำหนดตายตัว เพียงแค่เป็นแนวทางให้เห็นภาพรวมเท่านั้น

1.แบ่งตามสีของสัญญาณภาพ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

– กล้องสี (Color)

– กล้องขาวดำ (Black and White)

ประเภท กล้องวงจรปิด

2.แบ่งตามสถานที่ของการติดตั้ง

– กล้องติดตั้งภายในอาคาร

– กล้องติดตั้งภายนอกอาคาร

จริงๆแล้วกล้องติดตั้งภายนอกอาคาร เราสามารถนำกล้องภายในอาคารที่อาจเป็นกล้อง สี-ขาว-ดำ ทั้งแบบ Analog หรือ IP มาติดตั้งในกล่องใส่กล้อง (Housing) ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และการทำลาย

กล้องวงจรปิด

3.แบ่งตามรูปแบบของการติดตั้ง

– กล้องโดมแบบ Fixed

– กล้องโดม PTZ แบบ ติดเพดาน

– กล้องโดม PTZ แบบ Pipe

– กล้องโดม PTZ แบบ ติดพนัง

ในแต่ละแบบก็มีแบบที่ติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร และยังมีที่เป็นแบบกล้องสี-กล้องขาวดำ-กล้องDay/Night รวมถึงแบบที่เป็นแบบอนาล็อก และ IP สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติภายในตัวกล้อง ส่วนรูปแบบการติดตั้งเป็นลักษณะภายนอกในเรื่องของการติดตั้ง

4.แบ่งตามรูปแบบการส่งผ่านสัญญาณภาพ

– กล้องอนาล็อก

– กล้อง IP

หากเป็นกล้องอนาล็อก ตุณสามารถต่อเข้าจอรับภาพเพื่อดูภาพได้ แต่หากเป็นกล้อง IP จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Web Browser อาทิ Internet Explorer , Firefox (โดยในการเรียกภาพของกล้อง IP ที่มีรูปแบบการบีบอัดภาพแบบ MPEG-4 และ H.264 อาจต้องมีการติดตั้งและเปิดการใช้งาน ActiveX หรือ บางครั้งอาจต้องใช้ Java ร่วมด้วย ส่วนการดูภาพที่มีแบบ MJPEG ส่วนมากไม่ต้องมีการติดตั้งอะไรเพิ่ม

5.แบ่งตามการใช้งาน

– กล้อง Fixed

– กล้อง PTZ

กล้อง PTZ คือ กล้อง Pan-Tilt-Zoom สามารถที่จะหมุน-ส่าย ก้ม-เงย รวมถึงการดึงภาพเข้ามา ใกล้-ไกล ได้ด้วย

6.แบ่งตามความสารถในการจับภาพในที่มืด

– กล้อง Day-Night กล้องที่ออกแบบมาให้มีความสามารถจับภาพในพื้นที่ที่มีแสงสว่างอยู่มาก และ น้อยได้ แต่ยังคงต้องมีแสงสว่างอยู่บ้าง กล้อง Day/Night มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป อาทิ Color Camera with B/W Mode คือกล้อง Day/Night ในสมัยก่อน ที่ภาวะแสงมากกล้องจะให้ภาพที่มีสี แต่หากแสงสว่าง จะให้ภาพ ขาว-ดำ

Day/Night Camera กล้องที่ออกแบบมาใช้จับภาพได้ทั้งในพื้นที่ที่มีแสงและมีแสงน้อย กล้อง Day/Night ปัจจุบันพัฒนาขึ้น นั่นคือ ภาวะที่ยังพอมีแสงสว่างและไม่ต่ำกว่าระดับความสว่างที่กล้องกำหนด จะยังคงความเป็นสีไว้ได้

แต่การจะเลือกกล้อง Day/Night สิ่งที่ควรระวังคือ  การโฟกัสเลื่อนในเวลากลางคืน ซึ่งจะขอกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับเลนส์และเรื่องของกล้อง

– กล้อง IR หรือ กล้องอินฟราเรด เป็นกล้องที่ออกแบบมาใช้จับภาพในที่มืดสนิท อาศัยหลักการของการส่งรังสีอินฟราเรด หรือที่รู้จักกันว่าเป็นรังสีสีแดง (เนื่องจากอยู่ใต้แถบสีแดง) และเนื่องจากตาของคนเรามองไม่เห็น รังสีนี้จึงไม่เกิดการรบกวนการมองเห็นของมนุษย์ จึงมักนำมาใช้จับภาพในที่ที่มีแสงสว่างน้อย กล้อง IR จะให้ภาพที่เป็นขาวดำ และจะสว่างมากในบริเวณที่มีความของแสง IR สูง ส่วนมากเป็นบริเวณกลางภาพ แต่ข้อเสียคือ กล้อง IR ระยะจับภาพจะสั้น ส่วนมากระยะหวังผลมักอยู่ในช่วง ไม่เกิน 10 เมตร เพราะถูกจำกัดด้วยระยะทางของแสง  แต่มีบางผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หลอด IR ที่มีกำลังส่งสูง สามารถส่งได้ไกลขึ้น  แต่ราคาก็จะสูง

นอกจากนี้  ยังสามารถใช้หลอด IR ล้วนๆ กับกล้องแบบ Day/Night ที่รองรับรังสีนี้ได้ เพื่อเพิ่มความสารถในการจับภาพในที่มืด

–  กล้อง Thermal หรือกล้องตรวจจับความร้อน ออกแบบเพื่อใช้จับภาพในที่มืด  เพราะใช้หลักการจับความร้อนจึงไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างกล้อง Thermal จะให้ภาพที่เห็นเป็นเพียงเค้าโครง ไม่เห็นรายละเอียด ถ้าจะใช้จับภาพคน จะเป็นเพียงตรวจจับได้ว่ามีผู้บุกรุก แต่ไม่สามารถบอกนหน้าตาได้ กล้อง  Thermal มักใช้ในทางการทหาร แต่ก็ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ติดตั้งในพื้นที่หวงห้าม เพราะกล้อง Thermal สามารถจับภาพได้ไกลมากกว่ากล้องอินฟราเรด

7.แบ่งตามความคงทนของการใช้งาน

– กล้องภายนอกอาคารจะไม่ทนทานต่อการทำลายล้าง

– กล้องแบบ Vandal Resistant อาจรวมถึงการทนต่อแรงระเบิดด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นกล้องที่มีความทนทานมาก สามารถทนแรงกระแทก-ไฟ-ระเบิด กล้องแบบ Vandal Resistant มีความทนทานสูงมากแต่ราคาแพง

8.แบ่งตามความละเอียดในสัญญาณภาพที่ได้

-กล้องความละเอียดสูง

-กล้องธรรมดา

9.แบ่งตามรูปลักษณ์ภายนอกของกล้อง

– Bullet Camera เป็นกล้องที่ออกแบบ เพื่อให้มีขนาดเล็ก เหมาะกับการซ่อนไม่ให้ใครรู้ว่ามีการติดตั้งกล้อง

– PCB Camera กล้องที่ไม่ได้ทำการใส่กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ เหมาะกับการนำไปติดตั้งในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้ใครทราบว่ามีการติดตั้งกล้อง

– กล้องที่มีรูปทรง อาทิ  กล้องที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือน Smoke Detector , ป้ายทางออก ฯลฯ